Vyhledat na webu

Geologická podsbírka

kurátor: RNDr. Karel Malý, Ph.D., e-mail: maly@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Materiál převážně z území Českomoravské vrchoviny, méně jsou zastoupeny další lokality z území ČR, minimálně lokality i ze zahraničí.
  • Období: Sběry převážně od druhé poloviny dvacátého století, menší část předmětů byla získána v období od konce století 19.
  • Předměty: Převažuje mineralogický materiál (zvláště rudní vzorky, vzorky z pegmatitů), hojně je zastoupen petrografický materiál, nejméně paleontologické vzorky. V podsbírce jsou zastoupeny dále vltavíny a meteority.
  • Obor: 1 – Geologická

Geologické sbírky obsahují převážně vzorky minerálů a hornin, zkamenělin (asi 100 kusů) a tektitů (asi 50 kusů). V současné době je ve sbírce celkem evidováno asi 6700 evidenčních čísel, což představuje asi 12.000 kusů. Všechny vzorky mimo aktuálních přírůstků jsou evidovány v druhém stupni evidence (v programu Demus) a většina z nich je dokumentována i fotograficky. Přírůstky do sbírky jsou získávány vlastním sběrem i nákupy, významnou část tvoří i dary sběratelů nerostů.

Regionálně pokrývá sbírka zejména Českomoravskou vrchovinu, zastoupen je ale materiál z celé ČR a spíše ojediněle i ze zahraničních lokalit. Významnou součástí sbírky je materiál z rudních ložisek, žulových a lithných pegmatitů Českomoravské vrchoviny. Řada vzorků je z dnes již zaniklých nebo vyčerpaných lokalit a má vynikající výstavní kvalitu.

Nejvýznamnějším jednotlivým kusem ve sbírce je vzorek stonařovského meteoritu – muzeum vlastní největší na světě existující exemplář. Díky akvizicím z poslední doby je ve sbírce unikátní kolekce drahých kamenů Českomoravské vrchoviny – jsou zastoupeny všechny typy drahých kamenů a to jak v podobě nerostů-šperkařské suroviny tak i šperků, broušených nebo jinak umělecky zpracovaných předmětů.

Z odborného hlediska je významnou součástí geologické sbírky kolekce výbrusů a nábrusů bývalého podniku Geoindustria Jihlava – jedná se o dokladový materiál zejména z ložiskových průzkumů prováděných tímto podnikem v období asi 40 let.