Vyhledat na webu

Archeologie Telčska

09.05  -  09.05. 2024
Telč
Přednášky

Čtvrtek 9. května 2024 v 17 hodin

přednáší Mgr. David Zimola

MVJ, pobočka Telč, Špitální 44 – 46, Staré Město – Telč.


Přednáška pro širokou veřejnost je věnována archeologickému bádání na území mikroregionu Telčsko a pořádá ji Muzejní spolek v Telči ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava u příležitosti vydání stejnojmenné publikace, kterou finančně podpořilo Město Telč. Na přednášce budou prezentovány archeologické nálezy shromažďované v depozitáři telčského muzea od 19. století i novodobé archeologické výzkumy města Telče a jeho okolí. Zaměříme se na výzkumy prováděné na území samotného města, jeho domů, zámku nebo zvláštního sídelního útvaru – opevněné polohy (dvorce) v místech románské věže sv. Ducha. Hlavní pozornost bude věnována zatím největšímu archeologickému odkryvu dna Staroměstského rybníka s objevem nejstaršího stálého osídlení na katastru Telče z přelomu 12. a 13. století. Jen okrajově pak budou prezentovány výzkumy blízkého hradu Štamberka (k. ú. Řásná) a premonstrátského kláštera v Nové Říši. Přednáška je též věnována v loňském roce otevřené stálé expozici ve sklepních prostorách telčské radnice (nám. Zachariáše z Hradce č. 10), zbudované u příležitosti 30. výročí zápisu města na seznam památek UNESCO.

Galerie