Vyhledat na webu

Účasti na konferencích

2022


Kolokvium Tváře krajiny

1. – 2. dubna 2022, Slavonice

Spolkový dům Slavonice, Říční krajina, Hotel Pivoňka

BEZDĚČKOVÁ, K.; BEZDĚČKA, P.: Mravenec rašelinný Formica picea v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny


Mezinárodní numismatická konference / Numismatica centroeuropanea V

16. – 19. května 2022, Telč

Národní muzeum; Moravské zemské muzeum

GROSSMANNOVÁ, D.; ZIMOLA, D.: Nálezy mincí z archeologického výzkumu Staroměstského rybníka v Telči


Mezinárodní konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku

9. – 12. června 2022, Nová Bošáca (Slovenská republika)

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava; Bratislavské regionálne ochranárske združenie

BEZDĚČKOVÁ, K.; BEZDĚČKA, P.: Vysočina – ztracený ráj lesních mravenců?


Mezinárodní konference Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku

9. – 12. června 2022, Nová Bošáca (Slovenská republika)

Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava; Bratislavské regionálne ochranárske združenie

BEZDĚČKA, P.: Deset tisíc dvě stě šedesát zkumavek


Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2021

8. června 2022, Hrad Špilberk, Brno

Muzeum města Brna, p. o.; Archaia Brno, o. p. s.

HOCH, A.: Třebíč – záchranný archeologický výzkum na Karlově náměstí


Mezinárodní symposium Pohled na rašeliniště

16. září 2022, Liebenau (Rakousko)

Marketgemeinde Liebenau

BEZDĚČKOVÁ, K.: Putování po rašeliništích Vysočiny


Mezinárodní symposium Pohled na rašeliniště

16. září 2022, Liebenau (Rakousko) Marketgemeinde Liebenau 

BEZDĚČKA, P.: Sekáči rašelinišť Vysočiny


Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

13. – 15. září 2022, Řehlovice, Ústecký kraj

Muzeum měst Ústí nad Labem, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR

BEZDĚČKOVÁ, K.: Mravenci, kůrovec a člověk


Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

13. – 15. září 2022, Řehlovice, Ústecký kraj

Muzeum měst Ústí nad Labem, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR BEZDĚČKA, P.: Změny ve fauně sekáčů (Opiliones) České republiky


53. mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica – Archeologie hygieny

19. – 23. září 2022, hospitál Kuks

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Národní památkový ústav, Archeologický ústav AV ČR Brno a Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové VOHRYZEK, S.; ZIMOLA, D.: Výzkum bývalého areálu špitálu sv. Alžběty v Jemnici


53. mezinárodní konference archeologie středoveku Archaeologia historica – Archeologie hygieny

19. – 23. září 2022, hospitál Kuks

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Národní památkový ústav, Archeologický ústav AV ČR Brno a Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové HOCH, A.: Středověké až raně novověké vodovody a kanalizace z Třebíče


Stříbrná Jihlava 2022

29. září – 1. října 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

HRUBÝ, P.; TĚSNOHLÍDEK, J.; BUČO, M.; DUFFEK, P.; KOCHAN, Š.; MALÝ, K.; KOŠŤÁL, M.; KOČÁR, P.; KYNCL, T.; LAROUSSE, N. M.: Havlíčkův Brod, úpravna rud a huť ze 13. – 14. století na Stříbrném potoce


Stříbrná Jihlava 2022

29. září – 1. října 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

KOCHAN, Š.; MALÝ, K.; HRUBÝ, P.; JURÁKOVÁ, V.; NEUMANNOVÁ, R.: Jihlavská královská mincovna ve 13. století – finální spotřebitel stříbra z pohledu historie, archeologie, geochemie a numismatiky


Stříbrná Jihlava 2022

29. září – 1. října 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

MALÝ, K.; PROČKA, K.; DOLEŽEL, J.: Těžba a zpracování stříbra u Rozseče nad Kunštátem


Stříbrná Jihlava 2022

29. září – 1. října 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ZIMOLA David: Deset ročníků Stříbrné Jihlavy


Sympozium Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktura

7. – 8. listopadu 2022, Telč

Ústav teoretické a aplikované mechaniky akademie věd ČR, Masarykova univerzita v Brně GONDA, R.: Kampanologické památky na Vysočině


Sympozium Památková věda: Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktura

7. – 8. listopadu 2022, Telč

Ústav teoretické a aplikované mechaniky akademie věd ČR, Masarykova univerzita v Brně ZIMOLA David: Archeologické výzkumy zříceniny hradu Šternberka u Řásné


Zvony na Vysočině

8. listopadu 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

MALÝ, K.: Projekt „Kampanologické památky Vysočiny“ – průběh a výstupy


Zvony na Vysočině

8. listopadu 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

MALÝ, K.: Možnosti a omezení materiálové analýzy zvonů


Zvony na Vysočině

8. listopadu 2022, Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

GONDA, R.: Výzkum jihlavského zvonařského rodu Gleixnerů


Mezinárodní konference Rašeliniště – přírodní poklady Telčska

15. prosince 2022, Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

DOLNÍČEK, Z.; ULMANOVÁ, J.; MALÝ, K.: Revize organického minerálu fichtelitu z lokality Velký pařezitý rybník u Řásné na Jihlavsku


Mezinárodní konference Rašeliniště – přírodní poklady Telčska

15. prosince 2022, Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

JUŘIČKA, J.; KOMÁREK, J.: Vyšší rostliny rašelinišť na Telčsku


Mezinárodní konference Rašeliniště – přírodní poklady Telčska

15. prosince 2022, Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. BEZDĚČKA, P.: Sekáči rašelinišť na Telčsku


Mezinárodní konference Rašeliniště – přírodní poklady Telčska

15. prosince 2022, Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

BEZDĚČKOVÁ, K.: Mravenci rašelinišť na Telčsku a v Tannermooru


2021


Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v letech 2019 a 2020

8. září 2021, Hrad Špilberk, Brno
Muzeum města Brna, p. o.; Archaia Brno, o. p. s.
ZIMOLA, D.: Archeologické výzkumy kláštera v Nové Říši v letech 2018–2021


Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

15. – 17. září 2021, Chata pod Tesákem, Zlínský kraj
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR
BEZDĚČKOVÁ, K.: Digitalizace přírodovědných sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava


Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody

15. – 17. září 2021, Chata pod Tesákem, Zlínský kraj
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.; Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Ministerstvo kultury ČR
BEZDĚČKA, P.: Mravenci Bílých Karpat


52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Archaeologia historica

20. – 23. září 2021, On-line
Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie UKF v Nitre, Katedra muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav ČR
PEŠKA, M.; SHBAT, A.; VOHRYZEK, S.; ZIMOLA, D.: Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Nové Říši.


XVI. protohistorická konferencia Archeología barbarov

30. září – 2. října 2021, Trnava
HOCH, A.; ZELÍKOVÁ, M.; KOMORÓCZY, B.; VLACH, M.: Nové nálezy římských mečů z periferie germánského osídlení na Moravě


Konference – workshop Trojí život středověké keramiky

6. – 8. října 2021, zámek Žďár nad Sázavou
Projekt NAKI II
Moravské zemské muzeum v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Archaia Brno, Muzeum Vysočiny Jihlava
ZIMOLA, D.: Poster a představení nálezů středověké keramiky z Kostelce u Jihlavy