Vyhledat na webu

DŘEVOMALBY - Tomáš Záborec

04.04  -  09.06. 2024
Jihlava
Výstavy

MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

4. dubna – 9. června 2024

Od 4. dubna do 9. června budou v prostoru muzejních arkád k vidění „dřevomalby“ Tomáše Záborce ze Slaného.

Již několik let se věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývá „dřevomalby“. Metoda jeho práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných smyslů než jen zraku – návštěvník bude mít možnost se vystavených obrazů dotknout. Hotové dílo evokuje i další vjemy, jako je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se jakýmsi symbolickým „zářezem“ do podvědomí zúčastněného diváka.

Ke zvolenému tématu, krajinnému motivu či přírodnímu detailu přistupuje Tomáš Záborec vždy s úctou. Jedině tak může naplnit své předsevzetí – vyvolat v lidech, kteří jeho obrazy vnímají, pocit, že jsou sami součástí přírody. Při ztvárnění a uchopení vybraného tématu se autor snaží o to, aby z obrazu čišel chlad, voněla tráva, fičel vítr – škála těchto vjemů je nekonečná. Jeho cílem je, aby návštěvník odcházel z výstavy s pocitem, že viděl přírodu v podobě jemu důvěrně známé a blízké.

Tomáš Záborec: K dřevomalbám

www: tomaszaborec.cz

Galerie