Vyhledat na webu

Keltové a Germáni na periferii

14.12  -  31.12. 2024
Jihlava
Výstavy

MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

14. prosince 2023 – 31. prosince 2024

Výstava prodloužena až do konce roku!


Výstava Keltové a Germáni na periferii je hlavním výstupem projektu regionální spolupráce Archeologického ústavu AV ČR, Brno a Muzea Vysočiny Jihlava „Keltové a Germáni v regionu Dalešické přehrady“, realizovaného v letech 2021–2023 za finanční podpory Kraje Vysočina a Akademie věd ČR.

Zájmový region ležící na pomezí Českomoravské vrchoviny a jižní Moravy byl v minulosti odbornou veřejností považován za periferní sídelní oblast v mladší době železné i navazující době římské (cca 5. století př. n. l. až 4. stol. n. l.). Archeologické výzkumy z nedávných let však dokazují, že v této éře historických Keltů a Germánů bylo sledované území lidmi intenzivně využíváno. Interpretace některých aktivit je optikou současného poznání zřejmá, jiné se však doposud nepodařilo spolehlivě vysvětlit a zůstávají tak do jisté míry stále záhadou.

Na výstavě budou různými formami představeny nejzajímavější objevy učiněné během archeologických výzkumů v rámci zmíněného projektu, do kterého byla od počátku významně zapojena také laická veřejnost.

Galerie