Vyhledat na webu

Lucemburská Jihlava v písemných a hmotných pramenech 1310-1437

01.02  -  29.02. 2024
Jihlava
Výstavy

MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

1. února – 29. února 2024

vernisáž výstavy 31. ledna v 16:00

Výstava je realizována jako doprovodná akce k jednodenní konferenci Iglavia historica – aetas Luxemburgica, konané 31. ledna 2024 v historickém sále jihlavské radnice. Jejím cílem je představit velké archivní bohatství k historii města Jihlavy z doby vlády panovníků z rodu Lucemburků. Písemnosti doplňují archeologické nálezy z lucemburského období.

Na výstavě jsou prezentovány archiválie z fondů Státního okresního archivu Jihlava a předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, na panelech jsou použity reprodukce archiválií, sbírkových předmětů a fotografií z fondů a sbírek Státního okresního archivu Jihlava, Muzea Vysočiny Jihlava a Oblastní galerie Vysočiny Jihlava a reprodukce výtvarných děl volně dostupných na internetu.Galerie