Vyhledat na webu

Science Café: Archeologie a vojenské konflikty 18. století

15.05  -  15.05. 2023
Jihlava
Přednášky

pondělí 15. května 2023 v 18 hodin

přednáší Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Archeologie konfliktů je moderní vědecká disciplína, která se zabývá archeologickými pozůstatky válečných střetů v minulosti. Předmětem studia jsou nejen bojiště, ale i fortifikační architektura, hmotná kultura spojená s konflikty, dopad válek na krajinu, výzkumy výrobních objektů spojených s vojenstvím, vojenských táborů, hrobů apod.

Archeologické doklady válečných střetů, zejména těch, které se odehrály v 18. století, přiblíží Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Galerie