akce

Science Café: Proč a jak sčítáme ptáky a co jsme se dozvěděli…

úterý 21. listopadu 2023 v 18 hodin

přednáší Mgr. Zdeněk Vermouzek

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

  • Proč přibývají ptáci s velkým mozkem?
  • Ubývají vrabci a vymřou kosové?
  • A co klimatická změna?


Dlouhodobé sledování a pravidelné sčítání ptačích populací nám umožňuje vytvořit si představu o jejich velikosti, změnách i vazbách ptáků na jednotlivé typy prostředí. Získané informace slouží nejen při dalších výzkumech, ale jsou nezbytným podkladem pro úspěšnou ochranu přírody. O tom, jak se sčítání ptáků provádí a jak se mohou zapojit dobrovolníci, s ředitelem České společnosti ornitologické Mgr. Zdeňkem Vermouzkem.