akce

Slavnostní otevření nových prostor muzea v Telči

středa 5. dubna 2023 v 17 hodin

MVJ, pobočka Telč, Špitální 44, Telč

Při této příležitosti Vám představíme:

Zahájení proběhne za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Telč.