akce

Sto let Evangelické církve metodistické v Česku

středa 4. října 2023 v 17 hodin

přednáší prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava


Kdo jsou „metodisté“? Co je jejich záměrem? Jak se k nám dostali a co zde dělají?
Širší pohled na 100 let sboru Evangelické církve metodistické v Jihlavě v podání Prof. ThDr. Pavla Procházky, Ph.D., který celý život sloužil jako kazatel, zástupce biskupa a vysokoškolský učitel. Více o metodismu, jeho důrazech a praxi, a o všem, co vás bude zajímat a na co se zeptáte…