Svatební zvony znějí

Výstava v knihovně UC připravená ve spolupráci s Univerzitním centrem MU a spolkem Dobová móda Telč. 4. 10. 2021