projekt

Digitalizace sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část

Program: Národní plán obnovy (NPO), iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru: Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

Řešitel: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Projekt předpokládá digitalizaci vybrané části sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava (MVJ) prostřednictvím inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí, tj. posílení digitální dokumentace a digitalizace kulturních statků ve správě muzea. Součástí projektu je následná veřejná publikace digitalizovaného obsahu, tedy zlepšení prezentace a distribuce spravovaného kulturního dědictví.

V rámci projektu dojde k digitalizaci a následné on-line prezentaci vybrané části sbírkového fondu archeologické podsbírky MVJ a části souboru historických dokumentů Iglaviensia.

Kontextem projektu je (v souladu s předpokládanou metodikou hodnocení projektu) také důraz na sdílení kapacit pořizovaných jinak unikátních technologií, tj. deklarace připravenosti poskytnutí případných volných kapacit technologií (tj. zejména knižního skeneru) ostatním paměťovým institucím.

Předkládaný projekt představuje součást digitalizace, při které bude pořízeno technické vybavení a provedena digitalizace výběru sbírkových položek. Projekt předpokládá návaznost na krajskou digitalizační jednotku (HW a SW), nástavbu webu a pořízení úložných médií pro archivaci.

Cíl projektu:

1) Digitalizace vybraných sbírkových předmětů z archeologické podsbírky.

2) Digitalizace části sbírkových dokumentů ze souboru historických dokumentů Iglaviensia.

3) Veřejné on-line zpřístupnění digitalizovaného obsahu.

Typ projektu: investiční

Celkový rozpočet: 2 400 000,- Kč

V tom podpora v rámci NPO: 1 983 000,- Kč

Plánovaný termín projektu: 1. 1. 2023-31. 12. 2023

zpět na projekty