Vyhledat na webu

Entomologická podsbírka

Kurátor: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., e-mail: bezdeckova@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Hlavně území Českomoravské vrchoviny, méně jiné části ČR.
  • Období: 2. polovina 20. století.
  • Předměty: E22 – preparáty zástupců řádu Lepidoptera v počtu E25 – zástupci skupiny Arachnida v počtu 4015 kusů. Lihové preparáty skupiny Arachnida a preparovaný hmyz, především zástupci řádu Lepidoptera
  • Obor: 7 – Entomologická

Sbírka často označovaná jako entomologická nebo arachnoentomologická ve skutečnosti obsahuje jakékoli zástupce členovců. Po roce 2001 se tato sbírka téměř zdesetinásobila. K nejobjemnějším akvizicím patřila koupě dvou sbírek motýlů, první z pozůstalosti Karla Schmögera čítající přibližně 16 000 kusů, druhé od Stanislava Mareše o asi 25 000 exemplářích, dále nákup sbírky sekáčů Leoše Klimeše obsahující kolem 16 000 kusů a také dar přibližně 20 000 mravenců rodu Formica shromážděných v rámci z Akce Formica. K menším, ale důležitým přírůstkům patří dar Stanislava Nenadála v podobě sbírky více než 4200 kusů brouků a také nákupy soukromých sbírek – celkem přes 5500 exemplářů blanokřídlých, přibližně 2500 kusů brouků a dalších.