Vyhledat na webu

Mykologická podsbírka

Kurátor: Eva Charvátová, e-mail: charvatova@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Převážná část podsbírky pochází ze regionu kraje Vysočina
  • Období: Mykologická podsbírka byla vytvořena ve 2. polovině 20. století.
  • Předměty: Podsbírka zahrnuje 5291 mykologických položek.
  • Obor: 6 – Mykologická

Mykologická sbírka Muzea Vysočiny Jihlava byla založena v roce 1987 jeho tehdejším pracovníkem Petrem Vampolou. I po jeho odchodu v roce 1992 byla průběžně doplňována novými, ale i dodatečně zpracovanými staršími sběry, dary a výměnou. V posledních letech je rozšiřována pouze nákupy. V současné době čítá 5400 zpracovaných položek. Roku 2019 se rozrostla o nákup asi 1850 položek, celkem je tedy tvořena přibližně 7250 položkami.

Sbírka obsahuje především doklady z Českomoravské vrchoviny, ale také zajímavé a vzácné nálezy z jiných oblastí České republiky a Slovenska. Je výjimečná nejenom tím, že dokumentuje současný stav výskytu chorošovitých hub z uvedených území, ale také tím, že uchovává doklady k řadě prvonálezů a velmi cenný typový materiál několika pro vědu nově popsaných taxonů chorošů (např. Antrodiella parasitica Vampola,1991 nebo Antrodiella faginea Vampola & Pouzar, 1996).

Velmi cennou součástí je i specializovaná exsikátová sbírka hub s názvem „Polyporales exsiccati Čechoslovaciae“. Od roku 1991 je pořizována v kolekcích po 25 exemplářích a rozesílána do vybraných herbářů významných muzeí, univerzit a vědeckých mykologických ústavů 24 zemí. Pro mykology mají tyto exsikátové sbírky obrovský význam nejen jako srovnávací materiál, ale i jako zdroj nových mykogeografických údajů i důležitých informací o ekologii jednotlivých taxonů. Díky tomu je jihlavská mykologická sbírka velmi často citována ve vědeckých mykologických pracích po celém světě.