Vyhledat na webu

Zoologická podsbírka

kurátor: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., e-mil: bezdeckova@mvji.cz

  • Sbírka: lupa Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: Především z území Českomoravské vrchoviny, méně z jiných území České republiky a Slovenska.
  • Období: Převážně 2. polovina 20. století.
  • Předměty: Lihové a dermoplastické preparáty bezobratlých a obratlovců, balky a lebky obratlovců, vejce ptáků.
  • Obor: 8 – Zoologická

Zoologická sbírka našeho muzea obsahuje především obratlovce, bezobratlí (kromě členovců, kteří jsou evidováni samostatně – viz výše) jsou zastoupeni jen velmi menšinově. Nejstarší exempláře pocházejí z 19. století. Celkem se z té doby zachovalo 118 sbírkových předmětů, především lebky. Nejpočetněji jsou v zoologické sbírce zastoupeny vycpaniny neboli dermoplastické preparáty. Jsou dílem vynikajících preparátorů, včetně např. Josefa Tesaře z Rosic nebo Jaroslava Bašty z Brna. Díky tomu mají nejen vysokou estetickou úroveň, ale přes své stáří jsou i v poměrně dobrém stavu. Dále jsou ve sbírce obsaženy tzv. balky, tj. měkce vyplněné nezformované preparáty, kostry a další osteologický materiál, paroží a rohy, vejce ptáků a také lihové preparáty.

Téměř všechny sbírkové exempláře jsou opatřeny hodnotnými doprovodnými údaji, a proto podávají cenné svědectví o změnách fauny Českomoravské vrchoviny. Sbírka obsahuje doklady výskytu druhů, jejichž početnost se dramaticky snížila, např. sysla obecného nebo křečka polního, i takových, které se v našem regionu dnes už nevyskytují, např. tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Dokumentuje ale i návrat některých druhů na naše území. Ty se týká např. prasete divokého, bobra evropského a nejnověji i vlka obecného, a také, např. v případě ondatry nebo norka amerického, příchod a šíření druhů nepůvodních.