Vyhledat na webu

Digitalizace sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava, 1. část

Program: Národní plán obnovy (NPO), iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru: Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I

Řešitel: Ing. Miloš Podařil, e-mail: podaril@mvji.cz

Projekt předpokládá digitalizaci vybrané části sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jihlava (MVJ) prostřednictvím inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí, tj. posílení digitální dokumentace a digitalizace kulturních statků ve správě muzea. Součástí projektu je následná veřejná publikace digitalizovaného obsahu, tedy zlepšení prezentace a distribuce spravovaného kulturního dědictví.

V rámci projektu dojde k digitalizaci a následné on-line prezentaci vybrané části sbírkového fondu archeologické podsbírky MVJ a části souboru historických dokumentů Iglaviensia.

Kontextem projektu je (v souladu s předpokládanou metodikou hodnocení projektu) také důraz na sdílení kapacit pořizovaných jinak unikátních technologií, tj. deklarace připravenosti poskytnutí případných volných kapacit technologií (tj. zejména knižního skeneru) ostatním paměťovým institucím.

Předkládaný projekt představuje součást digitalizace, při které bude pořízeno technické vybavení a provedena digitalizace výběru sbírkových položek. Projekt předpokládá návaznost na krajskou digitalizační jednotku (HW a SW), nástavbu webu a pořízení úložných médií pro archivaci.


Cíl projektu:

1) Digitalizace vybraných sbírkových předmětů z archeologické podsbírky.

2) Digitalizace části sbírkových dokumentů ze souboru historických dokumentů Iglaviensia.

3) Veřejné on-line zpřístupnění digitalizovaného obsahu.


Typ projektu: investiční


Celkový rozpočet: 2 400 000,- Kč

V tom podpora v rámci NPO: 1 983 000,- Kč


Plánovaný termín projektu: 1. 1. 2023-31. 12. 2023


Výstupy projektu


1) Napojení MVJ do systému Digitalizační linky Kraje Vysočina: V rámci projektu byla vybudována infrastruktura napojení muzejního velkoformátového knižního skeneru do Digitální knihovny Vysočiny. Profil MVJ je dostupný zde: Muzeum Vysočiny Jihlava – Kramerius.


2) Digitalizace vybrané části souboru Iglaviensia:

-> výběr cca 100 sbírkových předmětů obsažených v historické podsbírce digitalizovaných ve formě skenu: v rámci projektu bylo digitalizováno 106 filmových plakátů – digitalizáty jsou dostupné v krajském systému Digitální knihovny Vysočiny: Muzeum Vysočiny Jihlava – Kramerius / Historická podsbírka

-> výběr cca 800 předmětů zaevidovaných do nově vznikající podsbírky Iglavensia digitalizovaných ve formě skenu: v rámci projektu bylo digitalizováno 800 dokumentů a publikací – digitalizáty jsou dostupné v krajském systému Digitální knihovny Vysočiny: Muzeum Vysočiny Jihlava – Kramerius / Iglaviensie.


3) Digitalizace vybrané části archeologické podsbírky

-> výběr cca 500 sbírkových předmětů digitalizovaných ve formě fotografií v publikační kvalitě: v rámci projektu byly publikovány fotografie 660 sbírkových předmětů archeologické podsbírky (Depot mincí I a Depod mnicí III) – digitalizáty jsou dostupné v krajském systému Digitální knihovny Vysočiny: Muzeum Vysočiny Jihlava – Kramerius / Archeologie.

-> výběr cca 60 sbírkových předmětů digitalizovaných ve formě 3D modelů: v rámci projektu bylo publikováno 60 3D skenů sbírkových předmětů archeologické podsbírky – digitalizáty jsou dostupné v krajském systému Digitální knihovny Vysočiny: Muzeum Vysočiny Jihlava – Kramerius / Archeologie.

Některé internetové prohlížeče nepodporují funkce nutné pro prohlížení souborů 3D PDF. Pro správné zobrazení 3D modelu je doporučeno digitalizát stáhnout a otevřít ve standardním pdf prohlížeči. Intenzivně pracujeme na tom, aby se 3D digitalizáty zobrazovaly v náhledech Krameria.