Vyhledat na webu

Muzeum Vysočiny Jihlava

Informace a zajímavosti
o aktuálním dění v muzeu

Výstava Společenský život hmyzu se vrací
24/07/2024
MVJ

Výstava Společenský život hmyzu se vrací

Úspěšná putovní výstava Společenský život hmyzu se po letech vrací do našeho muzea.
Komnata života a smrti v Třebíči
15/07/2024
MVJ

Komnata života a smrti v Třebíči

Stálá expozice v prostorách věže u kostela sv. Martina v Třebíči představuje výsledky archeologického výzkumu, který prováděli archeologové MVJ.
Databáze židovského obyvatelstva Jihlavska - hledejte prosím s námi!
10/07/2024
MVJ

Databáze židovského obyvatelstva Jihlavska - hledejte prosím s námi!

Ve spolupráci s panem Ladislavem Vilímkem jsme začali převádět jeho databázi židovského obyvatelstva Jihlavska do digitální podoby.
Zobrazit více

Muzeum Vysočiny Jihlava

shromažďuje, spravuje, odborně využívá, zpřístupňuje a edukuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Kromě zajištění provozu dlouhodobých expozic muzeum ročně pořádá přibližně deset až patnáct tematických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace.

Jihlava


Muzeum zřizované Krajem Vysočina, sídlí v historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Více o pobočce

Telč

Nové působiště telčské pobočky je v areálu bývalého špitálu na Starém Městě v Telči. Kromě zcela unikátní dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť mohou návštěvníci také zhlédnout prezentaci věnovanou odkazu sochaře a cestovatele F. V. Foita a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Třešť

Pobočka MVJ v Třešti sídlí od r. 2003 v domě, ze kterého pocházel světově uznávaný ekonom J. A. Schumpeter. Mimo expozice věnované betlémářství je zde k vidění Zámecký pokoj, stálá expozice Zaniklý třešťský průmysl a také krátkodobé tematické výstavy.

Více o pobočce

Hrad Roštejn

Pozdně gotický hrad s mohutnou sedmibokou věží, který se zvedá na skalnatém vrchu v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století.

Více o pobočce
z muzejních sbírek...

Archeologická podsbírka

Kurátor: Mgr. David Zimola, e-mail: zimola@mvji.cz

  • Sbírka: Sbírka Muzea Vysočiny
  • Území: ve sbírce jsou zastoupeny nálezy archeologické povahy z převážné části z území okresu Jihlava, z nichž největší část tvoří předměty nalezené ve městě Jihlavě. Malá část předmětů pochází z různých lokalit mimo okres Jihlava. Systematické třídění archeologických sbírek v Muzeu Vysočiny probíhalo od roku 1953. Do dnešních dnů provádí MV průběžný sběr materiálu archeolog. povahy a soustřeďuje předměty z archeologických výzkumů prováděných na území okresu Jihlava. Kromě těchto činností rozšiřuje MV sbírkový fond o koupě a dary.
  • Období: Většinu sbírky tvoří keramické předměty pocházející z období vrcholného středověku (13. – 16. století ). Ostatní nálezy středověkého stáří byly vyrobeny ze železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene a barevných kovů. Menší část sbírkového fondu představují prehistorické předměty, většinou dary z různých částí České republiky. Sbírka obsahuje předměty: paleolitického stáří – kostěná a kamenná industrie, z období neolitu – keramika, kostěná a kamenná industrie, z doby bronzové až slovanské – keramika, kostěná a kamenná industrie, výrobky z kovů
  • Předměty: předměty z keramiky, železa, kosti, skla, kůže, dřeva, kamene, barevných kovů
  • Obor: 9 – Archeologická

Archeologickou sbírku vedeme jako podsbírku č. „9 – archeologická“ v rámci sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. Její součástí jsou především předměty získané archeologickými výzkumy na území Českomoravské vrchoviny, ale i nálezy objevené na povrchu nebo z konstrukcí staveb. Jedná se například o různé stavební kamenné prvky, dřevěná vodovodní potrubí nebo kovový spojovací materiál. Převážnou část ovšem tvoří četné nálezy zlomků keramických nádob či kamenných, kovových a dřevěných nástrojů. Nemalou část sbírky představují také zvířecí kosti, lidské ostatky a součásti pohřebních výbav.

V rámci katalogizačního programu DEMUS – modul archeologie bylo v jihlavském muzeu k 31. 12. 2021 evidováno celkem 93 355 záznamů, nebo-li položek, což činí celkem 267 867 kusů sbírkových předmětů archeologické povahy. Archeologické nálezy jsou z podstaty věci svou početností náročné na prostor i podrobnou evidenci v obou stupních, proto jsme zavedli tzv. hromadnou evidenci, při níž je každé lokalitě či souboru nálezů z jednoho místa přidělováno jedno přírůstkové číslo, dále rozepisované podle materiálů do čísel evidenčních. Z tohoto důvodu máme zapsáno v Centrální evidenci sbírek, vedené Ministerstvem kultury ČR, k 31. 12. 2021 „pouhých“ 11 602 položek.

Více sbírek