Vyhledat na webu

Historie hradu

Pozdně gotický hrad, který se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 677 m.n.m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě, byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Jeho název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži – původní označení hradu bylo německé Rosenstein (růžový kámen), později Roštýn. V 70. letech 16. století nechal hrad přestavět Zachariáš z Hradce v duchu renesance na lovecký hrádek obklopený rozlehlou oborou. Dalšími majiteli byli Slavatové z Chlumu a Košumberka, Lichtenštejnové z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna. Dnes je hrad majetkem Kraje Vysočina a je ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě p. o.

V roce 1915 hrad vyhořel. Zásadní opravy začaly až v roce 1958. Část hradu byla pro veřejnost otevřena v roce 1969. Po dalších opravách byly v roce 1982 zpřístupněny ostatní interiéry. V roce 2016 byla zahájena celková rekonstrukce hradu a v roce 2019 byly nově vytvořené expozice otevřeny návštěvníkům.


Hrad Roštejn v datech

 • 1339 – páni z Hradce získávají od českého krále Jana Lucemburského Telč
 • 1348 až 1353 – budování obranného strážního hradu pány z Hradce
 • 1353 – první písemná zmínka týkající se hradu (v zemských deskách brněnských)
 • 1423 – tažení husitů v okolí pod vedením Jana Hvězdy z Vicemilic
 • 1569 až 1584 – zásadní renesanční přestavba objektu na lovecký hrádek iniciovaná Zachariášem z Hradce
 • 1604 – právem dědiců přešlo panství do rukou Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka
 • 1691 – právem dědiců přechází panství do rukou Kryštofa Filipa z Lichtenštejna Kastelkornu
 • 1796 – právem dědiců získává panství Leopold I. Podstatský z Lichtenštejna
 • 1915 – požár hradu způsobený úderem blesku do gotické věže
 • 1923 až 1928 – oprava krovů a střech
 • 1945 – konfiskace majetku československým státem
 • 1945 až 1951 – správu hradu zajišťují Státní lesy v Telči
 • 1951 až 1960 – Roštejn pod správou Okresní osvětové komise v Třešti
 • 1958 – počátek opravy hradu
 • 1964 – převzetí objektu Muzeem Vysočiny v Jihlavě
 • 1969 – hrad zčásti zpřístupněn veřejnosti
 • 1977 až 1981 – další stavební úpravy
 • 1982 – plné zpřístupnění interiérů pro veřejnost
 • 1991 – zpřístupněna nová expozice Kamenictví na Vysočině
 • 2006 – zahájení komplexních oprav hradních střech, Lesy ČR obnovují Roštejnskou oboru
 • 2009 – otevřena nová expozice původní černé kuchyně
 • 2012 – zahájena komplexní rekonstrukce elektroinstalací
 • 2013 – otevřena nová expozice Pracovna nadlesního
 • 2016 / 2017- zisk dotace EU z programu IROP na obnovu hradních expozic a zahájení prací
 • 2018 – otevřena nová trasa B věnovaná přírodě, lovectví a myslivosti
 • 2019 – zpřístupnění všech nových expozic