Vyhledat na webu

Pro školy

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka hrad Roštejn nabízí edukační programy v interiérech hradu Roštejna, možnost návštěvy lektora s programem přímo u vás ve škole a nově také online edukační program. Programy jsou určené dětem z mateřských škol, žákům základních škol a studentům středních škol. Programy lze realizovat i ve větších skupinách, s možností uzpůsobení pro starší či věkově smíšené účastníky, např. táborové skupiny.

Programy v interiérech hradu jsou nabízeny v délce 4 vyučovacích hodin (180 min), informace o dalších programech získáte při domluvě se správou hradu.

Realizaci přednášek lektorsky zajišťují PhDr. Kateřina Rozinková a Mgr. Josef Rozinek

Cena za osobu uvedena u jednotlivých programů, pedagogický doprovod zdarma.

Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Rozinková, tel.: 739 382 901, rostejn@mvji.cz


Lektor u vás ve škole

Nohama na zemi, hlavou v oblacích: Předstupeň programu Příroda (skoro všemi smysly) – tento program seznámí účastníky s malými i velkými zvířecími obyvateli lesa. Během programu opět mohou účastníci využít různých svých smyslů a naučí se mnoho, co následně využijí během programu na Roštejně.

Život v době kronik a legend: Předstupeň programu Středověký člověk seznámí účastníky s chápáním pojmu historie na ukázce dějin Roštejna jako loveckého sídla. Během programu si účastníci osvojí mnoho kompetencí, které následně využijí během programu na Roštejně.


Programy realizované na hradě Roštejně

Příroda (skoro) všemi smysly: Účastníci programu se hravou formou seznámí s historií hradu a pojmem myslivost. Vyzkouší si stopování a seznámí se (mimo jiné) za pomoci hmatové hry s různými pobytovými stopami. Poznají, že nejen za pomoci vábniček mohou v lese „lovit“ i svým sluchem. Poznají různé výtvarné techniky a pomůcky pro neinvazivní pozorování a zachycování přírody. Navštíví interaktivní expozici hradu „Příroda, lovectví a myslivost“ a vše, co se předtím naučili, si zde budou moci vyzkoušet. Cena programu je 130 Kč za žáka.

Středověký člověk: Účastníci programu se neformálním způsobem seznámí s pojmy jako středověká kolonizace, gotika, hrady, kláštery, středověké stavy, apod. Otestují si měření za pomoci historický měr a seznámí se s jejich rozdíly oproti mírám dnešním. Dozvědí se o stravování ve středověku a budou moci na vlastní kůži zažít náročnost přípravy pokrmů. Vyzkouší si další aspekty života ve středověku – tělesná cvičení i obtížnost výroby textilu. Navštíví expozici hradu „Lovecké sídlo v proměnách dějin“, kde budou moci uplatnit některé své získané kompetence. Cena programu je 130 Kč za žáka.

Příběhy heraldiky – online edukační program: Účastníci programu se dozvědí, co je to heraldika a kdo vlastně může mít svůj erb. Zjistí, k čemu je znalost heraldiky dobrá v každodenním životě. Virtuálně navštíví část interiéru hrad Roštejn, seznámí se příběhem jeho pojmenování, zaměří svou pozornost k části nástěnných maleb v tzv. erbovním sále a za pomoci online aplikace budou na těchto malbách hledat zajímavosti, jakou jsou fiktivní erby tzv. Tří králů, krále Artuše nebo sv. Eustacha. Naučí se, jak sestavit jednoduchý erb, jak od sebe odlišit držitele erbů různého postavení, setkají se slavnými heraldickými zvířaty a pokusí se porozumět jejich „řeči“. Na konci programu porovnají své nově nabyté kompetence s využíváním erbů a heraldiky v populární kultuře, třeba ve filmech a knihách jako jsou Harry Potter nebo Pán prstenů. První online edukační program v nabídce hradu Roštejn je vhodný zejména pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Celková časová dotace je 45 – 60 min (dle dohody s pedagogem). Komunikační platforma závisí rovněž na dohodě mezi lektorem a pedagogem. Cena programu je 130 Kč za žáka.