Vyhledat na webu

Sbírka pobočky Telč

V současné době se fond muzejních sbírek skládá z archeologických předmětů, které dokumentují nejstarší osídlení krajiny, artefakty z doby gotiky, kdy nejvzácnějším z této doby je deskový obraz Madony s dítětem. Ve sbírkách jsou zastoupeny předměty z jezuitské koleje – lékárenské skříně a nádoby na léčiva. Lidové prostředí dokumentuje lidový nábytek, soubor lidové keramiky, obrázků malovaných na skle, lidové výšivky a horácký kroj. Měšťanské prostředí je zastoupené souborem nábytku z 19. století a dodnes funkčním Polyphonem s kovovými deskami.

Zvláštní část sbírek tvoří africká etnografická kolekce, kterou muzeum věnoval sochař František Vladimír Foit současně s vlastními díly. Afriku navštívil v roce 1931 a potom ještě jednou v roce 1947. Z obou cest do muzea zasílal svoje etnografické sběry a svá díla.

Nedílnou součástí muzejních sbírek je pohyblivý betlém manželů Vostrých, který je vyrobený z převážné části z kašírovaného papíru, což z něj dělá unikát.


Svatební praporce – zajímavý sbírkový předmět

Svatební praporce se používaly na území českého a moravského Horácka, kde plnily důležitou obřadní funkci v lidovém svatebním obřadu zejména v průběhu 19. století. Dochované praporce pochází z Telčska, Počátecka, Dačicka a Třešťska, celkem se dochovalo 33 kusů. Z tohoto počtu je v telčském muzeu uložených 16 kusů, tj. téměř polovina ze všech dochovaných praporců. Navíc jsou zde uloženy i kopie svatebních praporců – 7 ks, které byly zhotoveny na přelomu 19. a 20. století. Celou sbírku doplňuje kolekce devíti žerdí se stuhami a 2 figurky šaška, mouřenína a kavalíra, které zdobily žerdě, na kterých byly praporce upevněny.