Vyhledat na webu

Stříbrná Jihlava

Stříbrná Jihlava je název konference konané již od roku 1995, a to vždy jednou za tři roky. Jejím obsahem jsou příspěvky badatelské práce v oblasti dějin a archeologie hornictví a hutnictví, ovšem s vyloučením moderní průmyslové doby. Ačkoliv název konference vychází z původního konceptu studia dějiny těžby stříbra a rud na Českomoravské vrchovině, vítány jsou zpravidla všechny příspěvky, které se zabývají výzkumem starého rudního hornictví i v jiných regionech celé Evropy. Cílem je diskuze a výměna informací, týkajících se všemožných aspektů těžby a zpracování rud od protohistorických období až do 18. století. Vítány jsou příspěvky k metodám výzkumu starých prací či pozůstatků po úpravě a hutnictví rud. Pořadatelem konference je Muzeum Vysočiny Jihlava, od roku 2004 v těsné spolupráci se společností Archaia Brno. Na pořádání konference se podílí též Statutární město Jihlava a Kraj Vysočina. Od roku 2004 má konference rovněž mezinárodní charakter; výsledky své práce zde přednesli mimo jiné vedle badatelů tuzemských také kolegové z Francie, Velké Británie, Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska Polska. Trendem konference je slučování příspěvků do tematických, popř. regionálních bloků. Konference je tradičně příhodným místem pro setkávání, navazování nových kontaktů a výměnu zkušeností.